Saviem klientiem pārdodam drošu iepakojumu

Vienotais apgādes centrs SIA reģistrēts Pārtikas un Veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldē 2012. gada 20. februārī (Reģ. Nr. 052454/022436), saskaņā ar 2011. gada 19. oktobra MK noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”.

Saviem klientiem pārdodam drošu iepakojumu, ko apliecina „Atbilstības deklarācija par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem”, kuru nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu.

Atbilstības deklarāciju jautājumā aicinām sazināties:

Individuālā pieeja katram klientam!